Ταξί Θεσσαλονίκη, Ταξί Χαλκιδική & Ταξί Αεροδρόμιο από την Cosmos Travel

Wi-Fi εντός οχήματος

Παιδικό κάθισμα

Δυνατότητα φόρτισης

Δυνατότητα περιήγησης

Επιλογή μεταφορικού μέσου

Εταιρικές μετακινήσεις

VIP μετακινήσεις

Μεταφορά ηλικιωμένων

Μεταφορά δεμάτων