Οι οδηγοί σας μιλούν ξένες γλώσσες; - Ταξί Θεσσαλονικη & Ταξί Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκη - Cosmos Travel

Οι οδηγοί σας μιλούν ξένες γλώσσες;

Όλοι οι οδηγοί μιλούν ελληνικά, αγγλικά καθώς και άλλες γλώσσες. Δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα με την επικοινωνία.

Οι οδηγοί σας μιλούν ξένες γλώσσες;
Αξιολογήστε
Recent Posts